Curves Cát Linh

Thời gian trôi qua, mình gắn bó với Curves cũng được gần một năm. Thể lực mình tăng, dẻo dai hơn, năng động hơn và đặc biệt là vóc dáng cải thiện rõ rệt. Bây giờ mình giảm hẳn size quần áo, lượng mỡ cơ thể giảm đáng kể và tinh thần cũng tốt lên từng ngày.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment